Selecteer een pagina

Veel mensen vragen zich af of zij hoogsensitief zijn als ze snel huilen. Je voelt je snel emotioneel geraakt of je hebt het nog niet eens in de gaten en de tranen rollen al over je wangen. Het antwoord op deze vraag is echter niet zo eenduidig. Ja: het is absoluut mogelijk dat je HSP bent als jij je snel emotioneel voelt en erg empathisch bent, maar dit is niet altijd het geval. Veel huilen kan ook veroorzaakt worden door andere emotionele struggles die stress, depressie en/of angst veroorzaken. Hoog sensitiviteit hoeft hier niet aan ten grondslag te liggen. Toch is het wel raadzaam om eens een HSP coach te bezoeken en een HSP test te maken als jij altijd al een erg emotioneel persoon bent geweest, vanaf kinds af aan dus. Hoog sensitiviteit ben je heel je leven en niet plotseling. Uiteraard kan je innerlijke gevoeligheid getriggerd worden door een heftige gebeurtenis of trauma, maar HSP ben je van kinds af aan.

Toch ken ik ook HSP’ers die hun gevoeligheid erg goed kunnen verbergen en het juist vaak hard en lomp overkomen. Ja! Ook lomperiken kunnen hoog sensitief zijn! Vaak is dit een stuk opvoeding, normen en/of een afweermechanisme waarmee ze hardnekkig proberen te voorkomen om gekwetst te worden. Maar onder de radar speelt zich veel meer af.

Daarnaast heb je ook mensen die onoverwinnelijk vrolijk lijken te zijn. De gevoelige aard ligt meer aan de oppervlakte, en de innerlijke conflicten of emotionele pijn is niet zichtbaar in emoties of expressies.
Deze mensen kunnen vaak wél over hun emoties praten maar kunnen dit erg moeilijk laten zien waardoor zij de indruk wekken dat het allemaal wel prima gaat en ze geen hulp nodig hebben waardoor zijzelf en hun omgeving pas door heeft dat hulp allang nodig was wanneer het al te laat is.

Kortom: er is niet 1 type HSP. Naast dat je HSP bent heb je ook nog je eigen persoonlijkheid en je eigen normen en waarden en idealen, dit is onlosmakelijk verbonden met hoe jij omgaat met je hoog sensitiviteit en hoe je dit uit.