Selecteer een pagina

In eerste instantie kan het een beetje gek klinken, maar HSP en ADHD wordt nogal eens met elkaar verward!
Het stereotyperende beeld van een HSP’er is vaak dat zij ingetogen zijn en zich meer op de achtergrond houden en ADHD’ers zijn zeer aanwezig op de voorgrond. Uit onderzoek is gebleken dat HSP’ers op 7 van de 9 gemeten criteria voor ADHD (en ook PDD-NOS) hogere scores behalen dan mensen die niet hoogsensitief zijn.

ADHD’ers zijn snel overprikkeld door harde geluiden, fel licht en grote groepen mensen, dit komt zeer overeen met HSP’ers. Toch zijn er flinke verschillen tussen HSP en ADHD die niet verward met elkaar moeten worden.
Het komt namelijk regelmatig voor dat HSP’ers ten onrechte een diagnose zoals ADHD en voorheen PDD-NOS nu ASS krijgen.
De belangrijkste verschillen zitten vooral in impulsbeheersing. ADHD’ers zijn véél impulsiever aangelegd dan HSP’ers. Hoog sensitieve mensen denken vaak lang en goed na voordat ze zich uitspreken of handelen, ADHD’ers hebben vaak de neiging om in ondoordachte impulsen te reageren. ADHD’ers hebben hierdoor vaak veel minder inzicht in hun eigen gedrag op een situatie omdat ze niet precies weten waar een impuls vandaan kwam en wat voor gevolgen dit verder heeft. HSP’ers kunnen juist de kleinste details van hun handelen 3 keer heroverwegen voordat ze tot actie komen. Over het algemeen hebben HSP’ers een betere zelfreflectie dan ADHD’ers.
En nu zou het kunnen dat je over mij gelezen hebt dat ik ALLEBEI ben… Ja dat is ook wat he?! Wat houdt dat nou eigenlijk in?
Simpel: ik heb beide kanten. Ik probeer situaties die ik kan voorspellen goed te doordenken en bedenk vaak op voorhand wat het handigste is voor mij om te doen in een bepaalde situatie. Zoals je al verwacht kan ik niet heel goed omgaan met onverwachtse dingen die direct invloed op mij hebben; hierin komt mijn impulsiviteit vaak naar voren. Ik hoor mezelf dan letterlijk praten en van binnen probeert mijn HSP kant me ervan te overtuigen dat ik moet ophouden met praten of hetgeen waar ik mee bezig ben wat vaak enigszins ondoordacht is, maar mijn ADHD kant is op zulke momenten dominanter. Wanneer er geen onverwachtse omstandigheden zijn en ik voel me niet overprikkeld dan is mijn HSP kant veel meer aanwezig. Deze kant van mij is veel meer rustig en ingetogen, ik denk goed en veel na over mijn eigen handelen en probeer bij te sturen.
Beide kanten van mij heb ik zelf absoluut omarmt, maar ik ben me er ook bewust van dat de contradictie in deze kanten van mij verwarrend kunnen zijn voor andere mensen. Dat vraagt nog wel eens om wat uitleg, maar gelukkig heb ik een mond om mee te praten en begrijpen veel mensen het wel als ik er eenmaal over vertel!