Selecteer een pagina

WIST JE DAT! HSP’ers een gevoeliger zenuwstelsel? En daardoor ook stressgevoeliger zijn? Het waarnemingsproces werkt bij ieder mens in principe hetzelfde, maar bij hoogsensitieve mensen komen de zintuigelijke prikkels veel sterker binnen en daarbij worden ook veel meer details geregistreerd. Het is niet zo dat het zenuwstelsel bij HSP beter werkt maar prikkels worden veel intenser en nauwkeuriger verwerkt. Vaak spreekt men ook van “geen filter hebben”. Hierdoor raken hoog sensitieve mensen dus sneller overprikkeld. Gelegenheden waarbij een aantal of zelfs alle zintuigen geprikkeld worden (horen, zien, ruiken, proeven, voelen/tastzin) kan daardoor erg veel energie vragen van een HSP. Na een zintuigelijke waarneming komt het zenuwstelsel in actie en worden de prikkels doorgegeven aan de hersenen. De hersenen zijn eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het zenuwstelsel, het is de database en de computer en de zenuwen zijn de bedrading die de informatie doorgeven aan de computer. Wanneer de prikkels binnen komen in de hersenen vindt er een bewust beslissingsproces plaats en worden het zenuwstelsel en hormoonstelsel weer geactiveerd om de lichamelijke processen op gang te brengen. Het zenuwstelsel en hormoonstelsel zijn onmisbaar bij het op de juiste manier reageren op de buitenwereld. Het hormoonstelsel heeft hierin vooral een boodschappersrol: hormonen hebben een erg grote invloed op ons en hebben een grote impact op verschillende lichamelijke processen. Wanneer we stress ervaren maakt het hormoonstelsel cortisol en adrenaline aan, en voor een ontspannen en gelukzalig gevoel geeft het hormoonstelsel endorfine, dopamine en serotonine af. Wanneer je een tekort van deze stoffen in je lichaam hebt kun je depressieve gevoelens krijgen en je erg futloos voelen. Een HSP’er zal door de grote lichamelijke alertheid ook sneller deze gevoelens ervaren dan niet sensitieve mensen. Uit studies is ook gebleken dat de hersenstructuur van hoog sensitieve mensen net wat anders is dan bij minder sensitieve mensen. Bij MRI-scans bleek dat hoog sensitieve mensen meer hersenactiviteit hebben in de gebieden die te maken hebben met aandacht en waarnemen. Ook in de rechter hersenhelft wordt meer activiteit gemeten bij hoogsensitiviteit, het gedeelte van de hersenen dat samenhangt met gevoel en creativiteit!